Σάκος βάπτισης λινός

Σάκος βάπτισης λινός με θέμα το άλογο σε γήινα χρώματα.