Σας ανακοινώνουμε ότι η επωνυμία της επιχείρησης έχει αλλάξει σε MARIA ZEAKI BAPTISM . Σας ευχαριστούμε.

Ανακοίνωση Αλλαγής Διεύθυνσης 

Η νέα μας διεύθυνση είναι στην οδό Αμφιτρίτης 15 Άνω Κυψέλη 11364.