Ανακοίνωση Αλλαγής Επωνυμίας

Σας ανακοινώνουμε ότι η επωνυμία της επιχείρησης έχει αλλάξει σε MARIA ZEAKI BAPTISM . Σας ευχαριστούμε. Ανακοίνωση Αλλαγής Διεύθυνσης  Η νέα μας διεύθυνση είναι στην οδό Αμφιτρίτης 15 Άνω Κυψέλη 11364....