Φωτογραφίες από το την έκθεση χοντρικής γάμου – βάπτισης στο mec Παιανίας το 2016.